میکروسکوپ اینورت

میکروسکوپ اینورت

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

میکروسکوپ اینورت

میکروسکوپ وارونه در شرایطی مانند زمانی که نیاز به دستکاری نمونه‌ها داریم یا در مواقعی که به فضای بالای نمونه احتیاج است مثلاً برای بازوهای میکانیکی و ابزارهای کوچک نگه داری و دستکاری نمونه، در برنامه‌های کاربردی وابسته به فن استخراج و ذوب فلزات استفاده می‌شود. به صورتی که عملیات روی نمونه در محلی بالای صفحه انجام گیرد تا برای عدسی‌های شیئی که زیر نمونه‌اند، قابل رویت باشد.

صفحه نمونه در میکروسکوپ وارونه همواره ثابت است و فوکوس آن با تنظیم عدسی‌ها بوسیلهٔ حرکت دادن عدسی‌های شیئی در امتداد محور عمودی انجام می‌شود تا عدسی‌ها به نمونه نزدیک یا دور شوند. مکانیسم فوکوس توسط دو پیچ متحد المرکز انجام می‌شود تا تنظیم راحت و درست باشد.